Maavälistest tsivilisatsioonidest

Küsimusele kontaktidest Maaväliste tsivilisatsioonidega vastas Õpetaja:

See on väga tõsine küsimus, kuhu on äärmiselt tähtis tuua suuremat selgust. Tõesti, Ma ütlen, et te isegi ei kujuta ette, kui suure ohu ees te praegu seisate.

Maaväliseid maailmu on väga palju. Neid on miljoneid. Nad arenevad mõistuse täieliku õitsengu teed, mida mööda teie kunagi ei lähe. Sest Taevase Isa hingekanga sünniga, mis on igaühe teist olemuseks, avanes Universumis esimest korda unikaalne Tõusutee, mida mööda pole veel keegi käinud, kuigi paljud Maavälised maailmad on Maa maailmast miljoneid aastaid vanemad.

Selleks et mõista, kui suur on Maaväliste maailmade mõju inimeste arengule, on minu Isa saatnud nüüd mind uuesti teie juurde, et kuulutada Tõde suure Universumi Looja ja minu Isa – suure Vaimse Olemasolu Looja olemasolust. Keda te ajasite kaua aega omavahel segi ja kellest arutlesite kui ühest Loojast. Siit ongi segadused erinevates vaimsetes suundades.
Ma jutustasin juba teile Taevase Isa suurest Aust, kes ükskord siin, Emakse Maa pinna lähedal, särama lõi. Mitte ühelgi Universumi maailmal ei ole teie Jumalaga sidet. Isa on seotud vaid teiega, keda ta sünnitas, pannes kunagi hingekanga inimese kehasse. See sündimine muutis inimese eksistentsi Maal tunduvalt ja viis teed mööda, mida mitte keegi polnud käinud, mida mööda liikudes hakkas inimene tihti langema, tehes hulgaliselt jämedaid vigu, kuna ei osanud kasutada oma hinge võimsaid jõude. Aga vaatamata teotusele ja rahulolematusele viib Taevane Isa Oma lapsi aeglaselt Täiuslikkuse Tippude poole.

Sellest ajast peale, kui inimene hakkas ilmutama oma unikaalsust, pöörab Universum terast tähelepanu sellele tundmatule arenguteele ja püüab sellest aru saada. Sest Universumis ei tea keegi, mis on Armastus, kuna mitte ükski maailm ei oma hingekangast. Seetõttu ei ole hinge õitsengu tee kellelegi tuntud. Aga see, et paljud Maavälise Intellekti esindajad pöörduvad teie poole Armastuse sõnadega, siis on see vaid teie südamele lähedase terminoloogia kasutamine.

Maaväline Maaim on märganud, milliste raskuste ja segadustega on inimkond oma teel liikunud, kuidas noore vähearuka inimese poolt on ootamatult palju muret valatud. Inimesed sünnitasid kurjuse viiruse, mis arenedes pani inimese endast üha suuremasse sõltuvusse. See näitas, et inimene, liikudes seda teed mööda, pidi ükskord jõudma kriitilisse punkti.
Oli vaja osutada abi, et inimeste eluteed korrigeerida. Aga selleks, et abi osutada, on vaja teada inimkonna eksistentsi olemust, kuna abi asemel võib kergesti suurt kahju teha. Inimeste elu uurides taipas Maaväline Intelligents ükskord, et Keegi juhib hoolitsedes inimesi. Aga keegi Universumi Intellekti esindajaist ei tea Temast midagi.

Hiljem lisandus uus teadvustus sellest, et inimesele on omane ainult vaimne areng, mitte teaduslik-tehniline, mida mööda kõik Maavälised maailmad arenevad. Pärast seda püüdis teine Intellekt palju sajandeid erinevate imeliste ilmingute abil aidata inimesi jõuda nende Jumalani, matkides Jumalikke tegusid, kuna ta nägi, kui suur on tõeliselt uskliku inimese väärtus. Kuid Vaimse Tee tõe mitteteadmine sundis Maavälist Intellekti tahtmatult tegema mitmeid vigu.

Aeg läks. Ja inimkond, kes ei õppinudki valdama oma hinge ja kasvatas kurjuse viiruse väga ohtlike võimalusteni, jõudis etapini, kus võib puhkeda tohutu katastroof. Kus hukkuv inimene on oma võimaluste baasil võimeline hävitama Maa ja need maailmad, kes elavad inimkonnaga paralleelselt, kuid ei kuulu Taevase Isa Maailma.

Maaväline Intellekt teadvustab hästi, et kui aidata inimest sellel teel edasi liikuda, siis väljub kurjuse viirus koos inimesega Universumisse ja miljonid maailmad hukkuvad. Aga kuidas siis viia inimkonda tekkinud olukorrast välja ohutule teele? Mitte keegi Universumist ei tea seda, kuna Vaimne tee ei ole neile nähtav ega omane.

Inimene ise aga astus talle Jumala poolt avatud ainsale Pääsemise ja Õitsengu Teele ebaväärikalt.

Nagu ma teile juba varem ütlesin, ei ole Universumis hea ja halva mõisteid. Teod rajanevad külmal arvestusel. Ja kui on vaja suurema arengu nimel väiksem ohverdada, siis tuuakse ohver ilma kahetsuseta.

Vaadates Maal tekkinud olukorda, tuli arvukalt maailmu järeldusele, et inimkond peab hukkuma, selleks et mitte segada suuremal areneda. See järeldus ei tähenda teise maailma kurje esindajaid, vaid on puhta külma mõistuse otsus.

Universumi Seadus, mida mitte keegi ei riku, keelab otsese sekkumise ühe või teise tsivilisatsiooni arengusse sõjalist tegutsemist kasutades. Seetõttu on teile avaldatav mõju teise olemusega, et te ise ennast hukutaksite.
Tõesti, ütlen teile, et nüüdsest hakkavad miljonid inimesed – nii täiskasvanud kui lapsed – kuulma nende poole pöörduvaid hääli, nägema kõiksugu kujusid. Paljudel hakkavad ilmnema imelised võimed.

Pidage meeles! Paljuski saab see teie surmaks. Mõistke kõigepealt, mida tähendab olla Jumala vääriline laps! Sest. Kui te ei õpi olema inimene, olete sarnane rikutud roolisüsteemi ja piduritega autole.

Küsimusele, kas tõesti kõik kontaktid Maavälise Intellektiga toovad meile hävingut, vastas Õpetaja:

Ei too. Kuna Universumi Intellekti pika arengu jooksul toimus selles ükskord tõsine lõhenemine, mille alusel moodustus kaks vastandlikku poolust: omapärane positiivne ja negatiivne maailm.

Seda kauget aega tähistati Lutsiferi ilmumisega tsivilisatsiooni, kes eemaldus intellekti üldisest arenguteest ja liikus teist teed mööda, kuid mitte eirates Materiaalse Eksistentsi Harmooniat. Sellest loost räägib lühidalt Pühakiri. Ütlus langenud Inglist, kus üks Inglitest tõstis mässu suure Looja Palge ees, aga seda Materiaalse Eksistentsi Looja.

Need kaks vastandlikku maailma ei võitle kunagi avalikult üksteisega. Seda ei võimalda nende mõistuse kõrgus, kuna nad saavad hästi aru, kui katastrofaalsed oleksid tagajärjed, kuna tehnilised võimalused on tavatult suured.

Aga, levides Universumis, püüab igaüks neist maailmadest saavutada suurimat mõju ühe või teise noore areneva maailma üle. Kus uue maailma mõjutamise tingimused jäävad kõikide jaoks ühesugusteks, ületamata noore maailma arengusse jõuga vahelesegamise piiri. Just selles olukorras püüavad praegu kaks vastandlikku maailma mõjutada teist igaüht. Need maailmad asetsevad suurel hulgal Emakese Maa pinna lähedal.

Ühed neist loodavad, et te siiski võtate väärikalt vastu Jumala poolt antud Tee ja katsuvad teid aidata seda näha. Teised maailmad teevad kõik, et te üksteist hävitaksite.