Ettevaatlikumalt heade soovidega

Küsimus naiselt: Saabub hommik. Kui mees ärkab, tunnen vajadust soovida talle tere hommikut, teda kallistada, suudelda.
Kas on õige juhinduda eelkõige enda soovist tunda tema kallistusi, et ta mind suudleks või on vaja orienteerida oma tundemaailm sellele, et eelkõige tahan mina talle anda, mina tahan suudelda, mina tahan kallistada?

Vastus: Oma tähelepanu fikseerimine seda sorti ootustele on vältimatult seotud üleelamiste tekkimise algusega, mis tõesti võivad viia tõsistele negatiivsetele tagajärgedele. Sest tasapisi ja mida rohkem hakkavad ilmnema vastavad negatiivsed üleelamised, seda enam hakkab jahenema teievaheline tunnetel põhinev seotus. 

Tehes ebaõige rõhuasetuse oma soovidele, aktiveerite te ise teatud seaduspärasust, mis on võimeline lõhkuma teie vastastikuseid suhteid.
Te nagu sooviksite head, aga samas võite sellega kõik ära lõhkuda.
Ebaõige suhtumise puhul kasvab selline teie soov kindlasti üle nõudmiseks.
Mitte ükski soov ei saa aja möödudes ilmneda ühtemoodi, ta kas tasapisi kustub või siis tugevneb, kujundades samaaegselt teis nõudmise, et teie soov rahuldataks.

Tavaliselt viib ilmnenud rahuldamata soov vaid mõningase süütu rahuldamatuse astmeni, aga rahuldamata nõudmist iseloomustab juba negatiivne suhtumine sellesse, kellelt te ootasite rahuldamist.
Rahuldamata nõudmine provotseerib teie lähedase, kellega te palju kontakteerute ja kellelt palju loodate, suhtes rea negatiivsete fantaasiate kujundamise, mistõttu see saabki piisavalt ohtlikuks teievahelistele suhetele.

Seda enam, sellist teie poolt kontrollimatut soovide tekkimise valdkonda, näiteks oma mehe suhtes, on kerge suurendada teie sõbrannade abil või kunstiteoste tegelaskujude kaudu, kes on vahendanud teile selliseid vastastikke suheteid, mis on teile meeldinud, kuid mida teie enda suhetes oma abikaasaga pole.

Ilmutades üha rohkem ja sagedamini nõudmisi mehe vastu, läheb teil paratamatult tuju ära sellest, mis reeglina ei ole sellele mehele võib-olla üldse omane, aga teie hakkate juba üha enam eritama pretensioonide psühholoogilist mürki.

Arvan, et selle asjaolu puhuks on sobiv tuua ära üks väike mõistujutt, kus üks inimene ütle Budhale: „Tahan õnne. Kuidas mul seda leida?” Ja Budha vastas, et alustuseks tuleb ära korjata „mina”, kuna see on egoism ning seejärel korjata ära „tahan”, kuna see on soov. Ja järele jäi puhas õnn!
Muidugi, nagu ma juba eelmises pöördumises mainisin, kõikidest soovidest vabaneda pole inimesel mingil juhul õige ja see on tema vaimse küpsemise jaoks isegi kahjulik, aga ümber muuta, või teisisõnu, õilistada oma algselt egoistlikku tundemaailma – on inimese jaoks eluliselt vajalik.

Sellepärast, et just ebamõõdukalt ilmutatav toimuva reaalsuse alaline egoistlik tajumine ongi kõikide, palun vabandust, jampslike nõudmiste ja näotute rumaluste allikaks, mida „kõrgel tasemel” püütakse kõikvõimalike seadusandlike aktide vastuvõtmise abil edutult lahendada.

Teis ilmneva egoistliku soovi puhul on vajalik ilmutada selle suhtes suurendatud valvsust. Soovi ilmnemine iseenesest on normaalne nähtus, ja on reeglina seotud teie elukogemusega, kus on juba jõudnud kinnistuda mingid momendid, mis on seotud esilekutsutud meeldivate elamustega.
Seda, mis teile meeldis, hakkate te loomulikult ka edaspidi soovima, seni kuni miski ei tumesta siiani ilmnenud meeldivaid elamusi.

Peaasi, ärge kiirustage eriliselt pöörama oma tähelepanu vajadusele rahuldada oma selliseid soove, sest, kui te sellise rõhuasetuse teete, saab soov juhtivaks motiiviks, mis korrigeerib teie elulisi püüdlusi!

Aga see on juba otsetee kõikvõimalike eluliste probleemide ja liigsete kannatusteni! Kui te sel moel ei kinnista endas tekkinud soovi, siis see esineb oma tavalises ilmingus ja, kui see ei osutu rahuldatuks, siis kutsub esile vaid süütu rahuldamatuse, mis kuidagi ei kahjusta teie psüühikat.
Aga kui te siiski lubate oma soovil kinnistuda, siis ilmnenud soov hakkab aktiivselt kujundama teis nõudmise ilmumist, mille mitterahuldamine hakkab vältimatult sünnitama sellist rahuldamatuse efekti, mida on võimalik võrrelda teile hingeliste haavade tekitamisega.

Aga kangekaelne oma sellisele nõudmisele kindlaksjäämine toob aja jooksul üheselt üha suuremad haavad täiendavate negatiivsete ja üha tugevnevate tagajärgedega, nagu ärrituvus, pahasus jne.!

Arvan, et oleks kohane öelda, et kõikide abielupaaride vastastikused suhted lõhutakse nimelt visalt teineteisele avaldatavate täiesti kohatute nõudmiste pinnalt!

Aga need nõudmised algavad näiliselt täiesti süütutest ja normaalsetest soovidest teineteise suhtes, kust kaugeltki mitte kohe ei hakka paistma ilmnev tõsine probleem. Seepärast, püüdke eelkõige omaltpoolt õigesti väljendada oma isiklikke õilsaid omadusi ja ärge teravdage tähelepanu analoogilise väljenduse ootusele teile teie lähedase poolt. Naine on kutsutud erilisel viisil õilistama mingi kindla ruumi infovälja, kus võivad olla sündinud ja esialgu üles kasvamas lapsed, aga meest on kutsutud muutma analoogilist välja välises ümbritsevas keskkonnas.

Ja kui mees saabub tagasi kohta, kus kehtib normaalne naise ja ema atmosfäär, tunneb ta eelkõige vajadust täituda selle koha vaimulaadiga, mis soodustab hõlpsasti tema jõu kiiret taastumist ja tingimuste loomist, kus juba mees püüab täita naist oma vaimulaadiga.

Naise normaalseks väljenduseks sel juhul on tema püüd ümbritseda mees hoolitsusega, kus naine saab rahuldustunde sellest, et tema sellisest hoolitsusest hakkab mees heas suunas ümber kujunema.

Aidates meest normaalselt taastuda, saab naisest kaasosaline tema loomingus, kus mida tähenduslikum on mehe ülesehitav looming, seda tähenduslikum on naise osavõtt! Kui siis mees, tulles sellisesse tema jaoks kallisse kohta, satub atmosfääri, kus juba lävelt nõutakse temalt tähelepanu osutamist, et naine ei solvuks ja ei mõtleks välja midagi kapriisset, siis koha selline atmosfäär saab ühetähenduslikult hukutavaks seal elava mehe ja naise vastastikuste suhete terviklikkusele!

Tõsi, on veel üks asjaolu, mis puudutab inimolemuse erilist külge, mille puhul, isegi kui naisel õnnestub luua suurepärane soodus atmosfäär, võib mees ikkagi minna otsingutele. Aga see on juba asjaolu, kui mees veel ei ole ära teeninud normaalset psühholoogilist atmosfääri, see tähendab, normaalsed soodsad tingimused võivad isegi kahjustada tema vaimsustumist.

Seetõttu, jättes maha tõeliselt hea, tõmbub selline otsija tundealaste keeruliste tingimuste poole, mis peavad tema jaoks saama õpetlikeks.
Ei tasu sellist meest kinni hoida, sest, kui ta ei kogu juurde vajalikku tarkust ja vaimset küpsust, ei suuda te põhimõtteliselt temaga elada huvitavalt ja headuses.

Hoida teineteist kinni vaid selleks, et olla koos hirmust üksinduse ees – on ohtlik püüdlus! Sel juhul teete te teineteisele rohkem halba kui aitate!
Sama seaduspärasus ilmneb ka teises suunas, kui naine võib osutuda väärituks selle keskkonna jaoks, mille on suuteline looma enda ümber vaimselt enamarenenud mees. Ja siis, oma tundemaailma väärate eelistuste rahuldamise otsinguil peab naine vältimatult pidevalt sattuma raskematesse elulistesse oludesse, mis on kutsutud rikastama tema puudulikku arusaamist.

Ainult et – aega on võimatu peatada ning muutuvad välised asjaolud, mis toimivad mittesoodsas suunas, sunnivad naist väga ruttu sattuma tingimustesse, kus on enim tõenäoline jääda üksikuks. Seetõttu, olge valvsad oma soovide väljendamisel selles suhtes, et lähedane teeks midagi, sest need soovid on suutelised kergesti üle kasvama selleks, et ta on kohustatud midagi tegema!

Aga juba pärast seda lülitub alati sisse üha kiirenev teie vastastikuste suhete lõhkumise protsessi ajaarvestus! Te ei peata seda lõhkumise protsessi, kuni teie suhtumises teineteisesse ei kao mõiste „pead”.

Õppige võtma teineteist sellistena, nagu te olete! Õppida lähedast mõistma õigesti on võimalik eranditult vaid siis, kui tema suhtes kaob „peab”.
Harmoonias peab paljugi olema tasakaalustatud. Seetõttu, kui te nõuate lähedaselt seda, mida reeglina täiesti loomulikel põhjustel ta ei ole veel võimeline tegema, siis te peate vältimatult ka ise olema valmis selleks, et ka teie suhtes rakendub nõudmine, millele teie ei ole võimeline vastama.
Siin ongi teile klassikaline starditähis, millest algavad suhete selgitamised!
Pidage meeles, et valides üksteist välja tunnetest lähtudes, leiate te tõesti teineteise jaoks vajaliku!

Õppige elama reaalse inimesega, aga mitte oma fantaasiaga temast!