Külalised Eestis

Vissarion ja teised külalised Siberist on Eestis käinud mitmeid kordi.

Toimunud on kohtumisi, näituseid ja kontserte.

Siinsete fotomeenutuste näol on Teilgi võimalus sellest osa saada!