Uus Palve

1. Issand! Armuline Jumal!
2. Pühitsetud olgu Sinu Nimi nii Taevas kui Maa peal,
3. Ilmaruumi äärest ääreni.
4. Issand! Tugevda meie jõudu vastu seista pimeduse jõududele, selleks et mitte ainult vastu seista, vaid ka puhastada Emake Maa sellest saastast.
5. Õpeta eraldama head kurjast ning jääma vaimu kindlusse ja rahusse, et väärikalt ellu viia Sinu Tahet inimeste seas.
6. Tugevda minu vendade ja õdede – nii mulle lähedaste, kui tundmatute – jõudu.
7. Nähku nad Sinu tõelist Au ja täitugu nende südamed armastusega.
8. Ja ületagu nad pimeduse tõkked, liikudes teel Valguse poole.
9. Ja ulatagu üksteisele käed ja jagagu mõõtmatult oma hingesoojust.
10. Issand! Sündigu Sinu Tahe! Ja saagu olema Maa peal Ühtne Rahvas,
11. Kes armastab oma Emakest – Loodust, on Sinuga taasühendatud oma armastuse kaudu ja käib mööda Tõelist Vaimse Arengu Teed, toetudes Sinu Viimsele Testamendile.
12. HOMMIKUL: Õnnista, Issand, saabuva päeva toimetusi ja saagu tema raskused vastu võetud nii, nagu on kohane Sinu Valguses käijale.
13. ÕHTUL: Täienda, Issand, heale kulutatud jõudusid selleks, et valmistuda kohtumiseks uue päevaga.

Aamen