Vissarioni vahistamise tagamaad

22. septembril 2020 korraldasid vene eriväelased haarangu Siberi ökokülas, mille käigus vahistati Vissarion koos kahe lähema järgijaga. Üks nendest on paljudele eestlastele hästi tuttav ja Eestit korduvalt külastanud Vadim Redkin, kes on Õpetaja kroonik ja Viimse Testamendi kirjapanija. Kolmas kinnipeetav on Vladimir Vedernikov, kes kuulub samuti Õpetaja lähiringi ja kes oli viimastel aastatel kooli direktor Petropavlovkas.

Kõigil, kes nägid neid šokeerivaid kaadreid kinnipidamisest meedias ja on  ise hästi kursis selle rahumeelse ökoküla eluga, tekkis õigustatud küsimus: kuidas on see võimalik?

Teisalt on neid pidevalt kontrollitud, mis viimastel aastatel hakkas juba meenutama tagakiusamist. Otsiti kust kinni hakata, kuid ei leitud. Asi lõppes juba otseste provokatsioonidega usklike vastu eelmisel suvel, mis lõpuks tipnes eelkirjeldatud sündmusega.

Siiani ei ole advokaatide sõnul leitud vettpidavaid tõendeid ja nende arvates on asi algusest lõpuni fabritseeritud. Püütakse leida aina uusi tunnistajaid ja meeste kinnipidamist on korduvalt pikendatud. Ka täna lükati tagasi advokaatide taotlus kinnipeetute vabastamiseks.

Tõenäoliselt on kinnipidamise põhjuseid mitmeid. Esiteks nad jäid ette röövellikele metsaraiumise plaanidele, samuti ka kulla ja muude maavarade kaevanduste rajamisele. Peale selle arvab Viimse Testamendi Kiriku preester Sergei Tševalkov, et suurt osa toimunus mängib fakt, et nad oma Õpetuse ja elukorraldusega liiguvad diametraalselt teises suunas, kui kogu ülejäänud ühiskond. Nad on olnud pinnuks (et mitte öelda palgiks) silmas vene õigeusu kirikule, kes pole risti ette löönud ka valede levitamise eest nii Vissarioni  kui ka tema kogukonna kohta.

Algatatud on ka menetlus Viimse Testamendi Kiriku laialisaatmiseks.

27.01.2021