Siberi sõpruskond Eestis

Siberi ökokülas alguse saanud ideed ja maailmavaade on levinud kaugele taigast väljapoole. Eestis on see Siberi sõpruskond tegutsenud juba üle kaheksa aasta, ühendades ja lähendades erinevaid inimesi. Toetusgrupi eesmärgiks on püüe järgida sealseid Õpetusi oma igapäevaelus ning tutvustada Siberi ökokogukonna tegevust ja loomingut Eestis.

Kontaktid kogukonnaga on aastatega üha tihenenud. Külaskäikudest Siberisse on saanud meeldejäävad rännakud, uutest kohtumistest sündinud sügav sõprus.

Väikest killukest looduse ürgsusest, inimeste ühistest püüdlustest, usust, looduslähedasest eluviisist  ning paljust muust huvitavast üritame selle lehekülje kaudu ka teini tuua.