Koostöö

Ühistöö pinnal kujunevad uued omavahelised suhted. Õpetus, pidev töö iseendaga ja kaaslaste nõuanded aitavad luua armastusel ja sallivusel rajanevat keskkonda, eemaldades teadlikult kadeduse, hirmu, omakasu ja konkurentsi. Kõik igapäevaseks eluks vajalik püütakse valmistada oma jõududega, samuti on eesmärgiks astuda aja jooksul välja rahasüsteemist. Uue ühiskonna ehitamisel on järgijate esmaseks sihiks muuta iseennast: saada puhtamaks, paremaks ja leplikumaks. Vissarion on öelnud: „ Et midagi ehitada – kas maja või veelgi enam, kirikut, püüdke üles ehitada omavahelised suhted. Kui see õnnestub, siis kerkivad ka kirikud sellel maal. Kui ei – siis mingem parem laiali.“

Tänaseks on õnnestunud luua Ühine Pere Mäel ja Petropavlovka külas, mis on teiste külade suhtes keskse tähendusega. Seal asub kogukonna suurim kirik, kus peatub tihti Õpetaja, kohtudes järgijatega ja vastates nende küsimustele. Petropavlovka on keskuseks ka iga-aastaste suurimate pidustuste läbiviimisel, milleks on 14. aprillil nn. “Ühtsuse Püha” ja 18. augustil “Head(us)e Viljade Püha”.

Ühises Peres (Jedinaja Semja) on ühine rahakott, mille kasutamist otsustatakse koos. Ka töid tehakse ühiselt. Mehed tegelevad laiaulatusliku ehitustööga, sest kogukond kasvab pidevalt ja vajadus nii eramute kui ühiskondlike hoonete vastu on jätkuvalt suur. Teiseks prioriteediks on töökodade sisseseadmine ja igapäevaste tarbeesemete (mööbel, sepis, tekstiil, tarbekeraamika jms.) valmistamine. Ökokogukonnast võrsunud meistrite looming on nõutud  kaup Krasnojarski ja Abakani laatadel. Heade oskuste ja töökultuuriga järgijatest ehitusmehed on hinnatud tööjõud ka väljaspool kogukonda. Saadud teenistust kasutatakse uute materjalide ja tööriistade soetamiseks.