Usuline kuuluvus

Kogukonna liikmeks võib saada iga soovija, sõltumata tema usulistest eelistustest.

Liikumisega on ühinenud nii budiste, moslemeid, krišnaiite kui ka õigeusklikke ja ateiste.

Mõned aastad tagasi tegi Õpetaja avaliku pöördumise, kutsudes kogukonnaga liituma eri uskude ja uute vaimsete liikumiste (näiteks praegu Venemaal nii populaarse Anastasia liikumise) esindajaid. Üleskutse sooviks on ühendada head püüdlused ja jõud ning üksteist tundma õppides ja üksteiselt õppides teostada külg-külje kõrval oma ideaale.