Elanikond

Ökokogukonda ja selle liikmeid nimetatakse mitmeti: „Viimse Testamendi kirik“, „Ühtse usu kirik”, Vissarioni järgijad. Nad on asunud elama rohkem kui 30 Krasnojarski krais  paiknevasse külasse maaalal, mille suuruseks on 400 km2. Elanikkond kasvab pidevalt, ulatudes ca 5 000 liikmeni. Esindatud on 36 eri rahvust, kellest enamus on pärit endise NL aladelt, kuid on ka belglasi, bulgaarlasi, sakslasi, rootslasi, lätlasi, leedulasi ning ka Eestimaalt pärit vene rahvusest inimesi.

 

Siberi taigas asuva ökokogukonna haridustase on väga hea - enam kui kolmandikul täisealistest kogukonna elanikest on kõrgharidus. Järgijate hulgas on  palju endisi ühiskonnas kõrgel positsioonil olnud õpetlasi, edukaid äri- ja loomeinimesi, kes on vahetanud oma karjääri ja suur­linnade tuledesära looduslähedase elu vastu ökokülas.