• Mis toimub?

  Aasta tagasi, 3.aprillil 2020 a.kommenteeris Vissarion maailmas toimuvat ja toimuma hakkavat, andes selged juhtnöörid, kuidas neis tingimustes ellu jääda.

  Viimastel päevadel olen saanud mõnedelt kaugemates linnades elavatelt usklikelt teada, et on tekkinud huvi, küsida minult praegu maailmas rahutust tekitavate sündmuste kohta. Mõistan hästi, et praegu toimuvad ärevad sündmused, eriti mis puudutab ohtliku viiruse levikuga seotud asjaolusid, võivad teid tõsiselt muretsema panna. Esialgu ei tundnud ma endas mingit põletavat soovi nendele küsimustele vastata, kuid mõne aja möödudes tundus see siiski soodsa võimalusena mõnevõrra seda teemat puudutada ja seda teatud küljest.

  Minu õpetuse peamine väärtus ei seisne selles, et pöörata teie tähelepanu mingitele ohtlikele raskustele, mis võivad ette tulla teie eluteel. Sellelaadne info võib vaid osaliselt olla kasulik, kuid mitte mingil moel vaimse arengu jaoks, mis aga just nimelt on inimkonna jaoks esmase tähtsusega. Minu ülesanne on seotud ennekõike sellega, et aidata võimalikult maksimaalselt korrigeerida teie püüdlusi ühel eluliselt tähtsal ja teie jaoks päästvaks osutuval suunal! Kuid mitte sel puhul, kui on vaja teatud kindlal viisil valmistuda mingis kohas esinevateks ajutisteks raskusteks nagu näiteks üleujutused, tulekahjud või mingid koroonaviirused. Küll aga siis, kui on otsustamisel teie ühiskonna saatus ise. Kui võimalike üleujutuste, tulekahjude või muu taolise puhul on nõutavad küllalt kitsapiirilised professionaalsed jõupingutused, siis sel korral, kui on otsustamisel kogu inimsoo saatus, peab põhiline tähelepanu olema suunatud nimelt inimeste omavahelistele suhetele ja nende psühholoogilistele eripäradele. Eluliselt tähtis on pöörata tähelepanu sellele, millest otseselt sõltub ühiskonna psühholoogiline heaolu. Kui need asjaolud saavad õigesti lahendatud (aga see on võimalik eranditult siis, kui kõik võimalikud eeldatavad teguviisid inimestevahelistes suhetes vastavad maksimaalselt Tõele), siis on selliselt kujundatud ühiskonnal ka suurimad võimalused minna läbi kõikvõimalike ekstremaalsete tingimuste väiksemate kaotustega. See aga tähendab juba seda, et polegi oluline, nimelt millised raskused teid ees ootavad, vaid tähtis on, et te omandaksite tõelised, teie elutegevust edendavad väärtused. Seepärast pole mul vaja ette teada saada täpset informatsiooni tõenäoliste kataklüsmide ega ühiskonnas väljakujunenud salakavalate allhoovuste
  kohta.

  Jumalal pole väljavalituid! Ärge toitke oma enesearmastust sellisel primitiivsel viisil. Ometi teevad inimesed seda oma võhiklikkuses juba sajandeid, ent lõpptulemusena on selle palk surm. Te olete selle Maa ühine rahvas, ehkki olete sündinud eri nahavärviga ja räägite erinevaid keeli. Teie hinge informatsioonilisel struktuuril pole absoluutselt mingeid rahvuslikke tunnuseid. Teie tõeline väärtus seisneb teie hinges ja mitte teie bioloogilises organismis. Inimese keha on vaid instrument, mille abil ta on kutsutud mõjutama ainulaadsel viisil teda ümbritsevat Mateeria maailma.

  Teie Pääsemine sõltub täielikult sellest, kuivõrd hästi te psühholoogiliselt suhtute üksteisesse aga mitte aukudest ja püünistest, mida paljud haige innukusega kõikjal kaevavad ja üles panevad! Koroonaviirus on kõigest jäämäe vähetähenduslik osa, mis on nähtav ookeani pealispinnal. Arvan, et nüüd on vallandumas terve kogum erilisi sündmusi, mis tulvavad võimsa jõena nii nagu mäda purskub paisest. Olge valvsad märkama neid tagajärgi, milleni üsna ilmselt viivad need, praegu aktiivselt arenevad sündmused.

  Läbi normaalsesse tulevikku viivate kitsaste väravate ei lähe üksteisest eraldatud hundikarjad, kes jätkuvalt tõestavad kõigile oma rahvusliku või mõne muu eripära unikaalsust, vaid Jumala laste Ühtne Pere. Õiged lapsed ei tunne vajadust eristuda üksteisest, sest koda või kuningriik mis on jagunenud – teda ootab hukatus. Tahaksin veel lisada, et tervemõistuslikel inimestel, kel veel on vastavad võimalused, oleks väga kasulik võimalikult kiiresti kolida ära maale ja mis eriti soodne, sinna, kus on suur kollektiiv adekvaatseid mõttekaaslasi. Reeglina osutub vastastikune abistamine eluliselt möödapääsmatuks .Nüüd peab teile esmaseks vajaduseks saama tervislik (mitte poes müüdav) toit ja suhtlemine sõbralikus kollektiivis, kus eriti hinnatakse isetut üksteise abistamist. Tervise jaoks oluline usaldus elu vastu on võimalik vaid neis tingimustes, kus tuntakse enda ümber olemas neid, kes püüavad olla üksteisele sõbraks.
  Aga…kogu inimkonnal seisab selle ära õppimine veel ees!


  Kokkuvõtvalt ja lühendatult Vissarioni artiklist, avaldatud 3.04.2020
  Kogu teksti saab lugeda siit:

  Что происходит?

 • Vissarioni vahistamise tagamaad

  22. septembril 2020 korraldasid vene eriväelased haarangu Siberi ökokülas, mille käigus vahistati Vissarion koos kahe lähema järgijaga. Üks nendest on paljudele eestlastele hästi tuttav ja Eestit korduvalt külastanud Vadim Redkin, kes on Õpetaja kroonik ja Viimse Testamendi kirjapanija. Kolmas kinnipeetav on Vladimir Vedernikov, kes kuulub samuti Õpetaja lähiringi ja kes oli viimastel aastatel kooli direktor Petropavlovkas.

  Kõigil, kes nägid neid šokeerivaid kaadreid kinnipidamisest meedias ja on  ise hästi kursis selle rahumeelse ökoküla eluga, tekkis õigustatud küsimus: kuidas on see võimalik?

  Teisalt on neid pidevalt kontrollitud, mis viimastel aastatel hakkas juba meenutama tagakiusamist. Otsiti kust kinni hakata, kuid ei leitud. Asi lõppes juba otseste provokatsioonidega usklike vastu eelmisel suvel, mis lõpuks tipnes eelkirjeldatud sündmusega.

  Siiani ei ole advokaatide sõnul leitud vettpidavaid tõendeid ja nende arvates on asi algusest lõpuni fabritseeritud. Püütakse leida aina uusi tunnistajaid ja meeste kinnipidamist on korduvalt pikendatud. Ka täna lükati tagasi advokaatide taotlus kinnipeetute vabastamiseks.

  Tõenäoliselt on kinnipidamise põhjuseid mitmeid. Esiteks nad jäid ette röövellikele metsaraiumise plaanidele, samuti ka kulla ja muude maavarade kaevanduste rajamisele. Peale selle arvab Viimse Testamendi Kiriku preester Sergei Tševalkov, et suurt osa toimunus mängib fakt, et nad oma Õpetuse ja elukorraldusega liiguvad diametraalselt teises suunas, kui kogu ülejäänud ühiskond. Nad on olnud pinnuks (et mitte öelda palgiks) silmas vene õigeusu kirikule, kes pole risti ette löönud ka valede levitamise eest nii Vissarioni  kui ka tema kogukonna kohta.

  Algatatud on ka menetlus Viimse Testamendi Kiriku laialisaatmiseks.

  27.01.2021